Stedet hvor du kan lægge grunden til dit voksenliv i trygge rammer med passende udfordringer.

Uddannelsen er et 3 årigt forløb under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet STU. Uddannelsen består af en kombination af skoleundervisning planlagt ud fra den enkeltes ressourcer, praktiske aktiviteter og projekter, praktikforløb på arbejdspladser samt boundervisning.

Der vil blive tilbudt et 12 ugers afklaringsforløb.

Formål og mål

Formålet med STU på Gedebjerg uddannelse er at tilbyde de unge et individuelt undervisningsforløb som sikrer, at de opnår en personlig, social og faglig udvikling med kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

De overordnede mål er ud fra udvikling af faglige, personlige, sociale kompetencer og fællesskaber at opbygge kompetencer hos den unge der gør det muligt at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

Handlingsplan

Dette gøres ved at styrke og udvikle den unges selvværd, selvindsigt og selvstændighed således at der opnå parathed til at imødekomme samfundets og egne krav og forventninger i forhold til beskæftigelse, fritid og bolig. Målene opnås gennem den pædagogiske tilgangsvinkel som sikrer, at den unge bliver i stand til at se muligheder og ud fra tilegnede kompetencer kan handle i forhold til disse.

Der lægges stor vægt på arbejdslivs orientering, praktikforløb i erhvervslivet og på egne institutioner.

På det skolefaglige område tages udgangspunkt i dansk, matematik og engelsk. Alt undervisning tager udgangspunkt i de praktiske færdigheder, der er nødvendige for deltagelse i det danske samfund. Der vil i denne forbindelse blive undervist i ”Borger.dk”.

Forløbet gennemføres i samarbejde med nærmiljøet og understøtter den unges eksisterende ressourcer, hvorved der skabes en base for den unge som er med til at skabe tryghed og dermed fremme udviklingen.

Gedebjerg STU arbejder specifik på at træne:

  1. Mødestabilitet
  2. Arbejdskompetencer
  3. Kommunikation
  4. Borger.dk

Egne praktikker indenfor:

  1. Pædagogiske linje
  2. Den grønne linje
  3. Køkken og Cafelinje
  4. Kontorlinje med speciale i økonomi

Derudover er der et tæt samarbejde med det omgivende erhvervsliv.

Eleven er tilknyttet en kontaktperson, der både har samtaler og vejledning, og derudover er et bærende element gennem hele forløbet, sådan at der kan ske en løbende justering af uddannelsesplanen i forhold til den enkeltes udvikling. Opfølgning og justering vil blive drøftet på evalueringsmøder med UU-vejleder og andre.

I det omfang den unge ønsker det, anerkender Gedebjerg STU nødvenligheden af at inddrage den unges netværk.

Pris

198.288,-  årligt / 16.524,-  i 12 måneder.

Praktisk information

Gedebjerg STU følger folkeskolens ferieplaner.

Beliggenhed

Hjembasen for Gedebjerg STU er på Nylandsvej i Næstved, 4700.

Her vil alle aktiviteterne have udgangspunkt, samt danne rammen for ”fyraftensmøderne”. Her får de unge også mulighed for, at mødes og skabe sociale relationer.

Henvendelse til

Kirsten Alexandersen tlf. 2225 8489

Mette Christiansen      tlf. 2099 0854