Stedet hvor du kan lægge grunden til dit voksenliv i trygge rammer med passende udfordringer.

Uddannelsen er et 3 årigt forløb under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet STU. Uddannelsen består af en kombination af skoleundervisning planlagt ud fra den enkeltes ressourcer, praktiske aktiviteter og projekter, praktikforløb på arbejdspladser samt boundervisning.

Formålet med STU på Gedebjerg uddannelse er at tilbyde de unge et individuelt undervisningsforløb som sikrer, at de opnår en personlig, social og faglig udvikling med kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

De overordnede mål er ud fra udvikling af faglige, personlige, sociale kompetencer og fællesskaber at opbygge kompetencer hos den unge der gør det muligt at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv som muligt.