GEDEBJERG HUS - WEEKENDKOLONI & UNGDOMSBOLIGER er et professionelt aflastningstilbud til børn og unge.

Gedebjerg Hus er placeret centralt i Næstved, med let adgang til byen og den omgivende natur på Sydsjælland.

Gedebjerg Hus modtager børn og unge med et behov for styrkelse af selvværd og sociale færdigheder. Vi rummer børn og unge fra familier med brug for aflastning, samt diagnosticerede børn og unge med en problemskabende adfærd.

Vores målsætning er, at børnene og de unge i strukturerede rammer og gennem stabile og tillidsfulde relationer til personalet oplever, at kunne tage del i sociale fælleskaber og forskellige praktiske aktiviteter. Et bevidst fokus på den enkeltes ressourcer og potentialer gør, at vi ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi samarbejder bredt og ønsker at være tilgængelige, genkendelige og åbne overfor omverdenen. Dialogen med forældre, plejeforældre, opholdsteder, kommuner, skoler, arbejdspladser og andre samarbejdspartnere bygger på ligeværdighed og anerkendelse.  Vi mener, at en god og tryg relation giver de bedste resultater for barnet/ den unge og deres forældre.