Weekendkoloni

Gedebjerg Hus modtager børn og unge, med et behov for styrkelse af selvværd og sociale færdigheder. Vi imødekommer børn og unge, fra familier med brug for aflastning, samt diagnosticerede og adfærdsvanskelige børn og unge.

Målgrupper

Gedebjerg Hus er godkendt til følgende målgrupper:

 • børn i alderen 5 - 16 år samt
 • børn i alderen 5 - 16 år med opmærksomheds-forstyrrelse
 • børn i alderen 5 - 16 år med autismespektrum
 • børn i alderen 5 - 16 år med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
 • børn i alderen 5 - 16 år med tilknytningsforstyrrelse

Aflastningspladser § 66, stk. 1, nr. 5

På Gedebjerg Hus er der plads til 8 børn per weekend.

Pris

2.419 kr. per påbegyndt døgn.

Herudover er der mulighed for tilkøb af transport.                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                          

Ungdomsboliger

Gedebjerg Hus modtager unge, med et behov for styrkelse af selvværd og sociale færdigheder. Det er en forudsætning at den unge er i uddannelse. Det er muligt at være tilknyttet Gedebjerg STU.                                                                                                    

Målgrupper

Gedebjerg Hus er godkendt til følgende målgrupper:

 • unge i alderen 16 - 22 år samt
 • unge i alderen 16 - 22 år med angst
 • unge i alderen 16 - 22 år med udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • unge i alderen 16 - 22 år med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

                                                                   

Ungdomsboliger §107

Gedebjerg Hus har 4 lejligheder.                                                                                                                                                                            

Pris

17.630 kr. per påbegyndt måned.

Ydelsen indholder:

 • Egen lejlighed inklusiv el, vand og varme.
 • 5 timers støtte pr. uge.
 • Tillægsydelse pr. time: 543 kr. (f.eks. medicinhåndtering, økonomi, sociale relationer, praktiske opgaver).

Gedebjerg STU

Stedet hvor du kan lægge grunden til dit voksenliv i trygge rammer med passende udfordringer.

Uddannelsen er et 3 årigt forløb under Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov også kaldet STU. Uddannelsen består af en kombination af skoleundervisning planlagt ud fra den enkeltes ressourcer, praktiske aktiviteter og projekter, praktikforløb på arbejdspladser samt boundervisning.

Formålet med STU på Gedebjerg uddannelse er at tilbyde de unge et individuelt undervisningsforløb som sikrer, at de opnår en personlig, social og faglig udvikling med kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

De overordnede mål er ud fra udvikling af faglige, personlige, sociale kompetencer og fællesskaber at opbygge kompetencer hos den unge der gør det muligt at leve et så selvstændigt, aktivt og meningsfuldt voksenliv som muligt.

 

Gedebjerg Skole

Gedebjerg Skole er et privat dagbehandlingstilbud, som henvender sig til børn og unge i den undervisnings-pligtige alder, som folkeskolen af den ene eller anden årsag ikke kan rumme.

Gedebjerg Skole er af Næstved Kommune normeret til 80 elever og tilbyder undervisning på 0. til 9. klassetrin. Derudover tilbydes i særlige tilfælde 10. klasseforløb, STU-forberedende forløb, STU-forløb og virksomheds-praktik.

Gedebjerg Skole blev startet i 1998 af Kirsten Alexandersen, der i dag fortsat ejer og er skoleleder på Gedebjerg Skole.

Læs mere om Gedebjerg Skole på Skoleporten