Gedebjerg Hus modtager unge, med et behov for et midlertidigt botilbud med støtte/kontakt forløb. Det er en forudsætning at den unge er i uddannelse. Det er muligt at være tilknyttet Gedebjerg STU.

Målgrupper

Gedebjerg Hus er godkendt til følgende målgrupper:

  • unge i alderen 16 - 22 år samt
  • unge i alderen 16 - 22 år med angst
  • unge i alderen 16 - 22 år med udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
  • unge i alderen 16 - 22 år med anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Ungdomsboliger §107

Gedebjerg Hus har 4 lejligheder.

Pris

17.284 kr. per påbegyndt måned.

Ydelsen indholder:

  • Egen lejlighed inklusiv el, vand og varme.
  • 5 timers støtte pr. uge.
  • Tillægsydelse pr. time: 551 kr. (f.eks. medicinhåndtering, økonomi, sociale relationer, praktiske opgaver).